Regulamin Chrześcijańskiej Księgi Rekordów

 1. Słownik Pojęć

  1. Regulamin - niniejszy dokument, który reguluje zasady funkcjonowania Chrześcijańskiej Księgi Rekordów. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://ksiegarekordow.pl/regulamin

  2. Chrześcijańska Księga Rekordów - Internetowy katalog rekordów, którego podstawowym celem jest uwielbienie Boga przez promowanie dobra i rozwoju człowieka. Chrześcijańska Księga Rekordów znajduje się pod adresem: http://KsiegaRekordow.pl

  3. Księga Rekordów, Księga, ChKR, CKR - są to wyrażenia i skróty, które stosowane na stronie www.ksiegarekordow.pl oraz w innych publikacjach i dokumentach dotyczących oznaczają Chrześcijańską Księgę Rekordów, zdefiniowaną w pkt 1.

  4. Rekord - wydarzenie, przedmiot, czynność jednej lub wielu osób, mające cechy z pkt 1, które zostały uznane przez Kapitułę Księgi.

  5. Zgłoszenie Rekordu, Zgłoszenie - dokument pisemny, spełniający wymogi Regulaminu, którego celem jest zgłoszenie Rekordu do zbadania przez Kapitułę i wpisanie do Księgi

  6. Kapituła, Kapituła Księgi - Grupa osób powołanych przez Fundację SMS z Nieba do przeprowadzania kwalifikacji i certyfikacji zgłaszanych Rekordów. Skład Kapituły znajduje się pod adresem: http://ksiegarekordow.pl/kapitula
  7. Fundacja, Fundacja "SMS Z NIEBA" - Podmiot odpowiedzialny za Chrześcijańską Księgę Rekordów.


 2. Informacje Wstępne

  1. Podmiot odpowiedzialny za Chrześcijańską Księgę Rekordów.
   Fundacja SMS Z NIEBA
   ul. Chrobrego 7
   75-063 Koszalin
   REGON: 3214242220
   KRS: 0000475218
   NIP: 669-25-20-108
   KONTO BANKOWE: 51 1020 2791 0000 7402 0210 3315

  2. Kontakt w/s Księgi Rekordów możliwy jest:
   • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • tel: 737 635 502

 3. Zgłaszanie Rekordów

  1. Rekord może zostać zgłoszony przez dowolne osoby fizyczne, firmy, organizacje zarówno katolickie jak i innych wyznań, z Polski oraz innych krajów.

  2. Do Księgi mogą być zgłaszane wydarzenia, osiągnięcia jednej lub wielu osób, których celem jest uwielbienie Boga, szerzenie dobra lub/i chwały Bożej, promowanie rozwoju człowieka.

  3. Do Księgi mogą być zgłaszane rekordy, które już zostały osiągnięte oraz te, które dopiero są planowane.
  4. Zgłoszenie rekordu polega na przesłaniu zgłoszenia na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Zgłoszenie rekordu powinno zawierać następujące dane:
   • imię i nazwisko osoby zgłaszającej
   • nr telefonu osoby zgłaszającej
   • adres email osoby zgłaszającej
   • adres korespondencyjny osoby zgłaszającej
   • nazwę organizacji - tylko w przypadku gdy osoba zgłaszająca nie zgłasza rekordu w swoim imieniu, ale reprezentuje organizację (np. parafię, fundację, firmę)
   • tytuł rekordu - np. "Najliczniejsze uwielbienie Jezusa na obiekcie stadionowym"
   • opis rekordu - krotki opis rekordu informujący o miejscu, czasie, przebiegu bicia rekordu
   • dokumentacja fotograficzna lub video

  6. Jedno zgłoszenie powinno zawierać komplet informacji o zgłaszanym rekordzie i przesyłane powinno być jedną wiadomością email. Zgłoszenia wysyłane "na raty" nie będą rozpatrywane. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe przesłanie danych wymienionych w Regulaminie w jednym mailu, to w pierwszej wiadomości zgłaszającej rekord należy wskazać przyczyny takiej sytuacji (np. zbyt duże załączniki). W odpowiedzi wyślemy instrukcje o sposobie w jaki materiały powinny zostać do nas dostarczone.

  7. Rekord można uznać za "ZGŁOSZONY DO KSIĘGI" w momencie otrzymania od nas wiadomości email, w której potwierdzimy, że otrzymane informacje są wystarczające. Otrzymanie takiego potwierdzenia oznacza, że Rekord zostanie przekazany Kapitule zgodnie z terminami wymienionymi w niniejszym Regulaminie.
   W przypadku otrzymania od nas prośby o uzupełnienie danych, Rekord nie otrzymuje statusu "ZGŁOSZONY" czyli prace Kapituły nad weryfikacją Rekordu nie zostają rozpoczęte.

  8. Zgłoszenia Rekordów mogą być w języku polskim oraz angielskim.

  9. Zgłoszenia Rekordów jak i uzyskiwanie certyfikatu są bezpłatne.

  10. Zgłaszany Rekord nie może naruszać przepisów prawa obowiązujących w kraju, w którym został dokonany.


 4. Rozpatrywanie Zgłoszeń Rekordów I Przyznawanie Certyfikatów

  1. WSTĘPNA WERYFIKACJA zgłoszenia
   Potwierdzone zgłoszenia, które wpływają do 20 dnia każdego miesiąca poddawane są WSTĘPNEJ WERYFIKACJI, która trwa nie dłużej niż 14 dni i której celem jest sprawdzenie zgodności zgłoszenia z Regulaminem Księgi.
   Osoba zgłaszająca zostanie poinformowana mailowo o wyniku weryfikacji wstępnej po 14 dniach roboczych od zgłoszenia.

  2. ZAKWALIFIKOWANIE I CERTYFIKACJA rekordu
   Po pozytywnym wyniku weryfikacji wstępnej, zgłoszony rekord przekazywany jest do dalszej pracy Kapituły Księgi. Przebieg prac Kapituły jest niejawny. Decyzja Kapituły o wpisaniu Rekordu do Księgi oraz wystawieniu Certyfikatu, podejmowana jest w czasie nie dłuższym niż 30 dni od pozytywnego przejścia wstępnej weryfikacji. Osoba zgłaszająca zostanie poinformowana, o tym fakcie mailowo oraz telefonicznie.

Organizator

Fundacja SMS z Nieba
ul. Bolesława Chrobrego 7
75 - 063 Koszalin

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.